Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

12. Verejné vystúpenie

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Zbaviť sa trémy pred obecenstvom, sebavedome predniesť referát, odprednášať tému či zapojiť sa do diskusie.
Skúsenosti: Eliminácia nežiadúcich telesných prejavov ako búšenie srdca, potenie, stiahnuté hrdlo a.p. brániacich jednotlivcom efektívne vystupovať v skupine a pred väčším počtom ľudí.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • identifikácia spúšťacieho zážitku
 • zapojenie sa do diskusie
 • využitie asertivity v diskusii
 • nácvik prednesu referátu
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (úspešný predajca a obchodný zástupca, vedenie)
Manažment (marketingová komunikácia, produktový marketing, priamy marketing)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť