Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

2. Efektívny výber pracovníkov

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): V záujme zvyšovania efektívnosti výkonu a zisku dosadiť na jednotlivé pozície vo firme čo najvhodnejších jednotlivcov. Odhadnúť prirodzené sklony jednotlivca reagovať v určitých situáciách. Ušetriť čas a prostriedky na dodatočné formovanie vybraných uchádzačov. Aplikovať zásady efektívnej komunikácie a teoretické vedomosti personálnych činností managerov v modelových situáciách.
Skúsenosti: Sedemročné pozorovania a skúsenosti dokazujú, že tak ako karoséria vozidla napovedá o type motora a vhodnom teréne a účele jeho použitia, tak aj štruktúra a črty ľudského tela (predovšetkým hlavy a tváre) sa vyvinuli v súlade s prirodzenými sklonmi fungovania mozgu daného jedinca. Poznanie týchto prirodzených sklonov prispelo k ich pochopeniu a rešpektovaniu u mnohých klientov a oslobodilo ich to od prehnaných a nereálnych očakávaní smerom k svojej osobe.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • efektívny nábor a výber zamestnancov
 • rozlíšenie typu osobnosti po krátkom rozhovore
 • hlavné identifikačné znaky jednotlivých predpokladov na danú pozíciu
 • odborné hodnotenie zamestnancov
 • nácvik hodnotiacich rozhovorov
 • individuálne testovanie zamestnanca
 • ako pracovať so zisteniami hodnotenia
 • uvoľňovanie zamestnancov, efektívnosť prepúšťania
 • modelové situácie z praxe
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, personálny manažment, vedenie ľudí)
Manažment (vedenie)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť