Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

3. Time management

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Zabrániť plneniu termínov na poslednú chvíľu. Definovanie a roztriedenie cieľov, stanovenie priorít, zaobchádzanie so „zlodejmi času“.
Skúsenosti: Definovanie priorít a určenie fixného termínu vykonania konkrétnych činností, ako aj tvorba osobných rituálov, viedli vždy k veľkému nárastu efektívnosti výkonu ako u jednotlivcov, tak skupín.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • definovanie cieľov
 • vyváženie rolí
 • určenie priorít
 • nácvik pravidelného plánovania
 • odhad časovej potreby a rozpočtu
 • denné plánovanie
 • týždenné plánovanie
 • dlhodobé plánovanie
 • práca s kontrolnými zoznamami
 • nácvik pravidelného vyhodnocovania
 • účinné používanie kalendárov, diárov
 • „zlodeji času“
 • odkladanie
 • efektívne telefonovanie
 • delegovanie
 • poriadok na stole
 • príliv e-mailov
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (motivácia a motivačné programy, osobnostný rozvoj, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (úspešný predajca a obchodný zástupca)
Manažment (plánovanie a projektovanie, vedenie, hodnotenie a kontrola)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť