Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

4. Neverbálna komunikácia

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Nadobudnúť schopnosť dobre odhadnúť druhého človeka, v záujme dosiahnutia svojho cieľa. Zefektívnenie medziľudskej komunikácie. Hľadanie súladu medzi tým, čo človek hovorí, robí, vyhlasuje, aké rozhodnutia uskutočňuje. Schopnosť orientovať sa v druhých.
Skúsenosti: Po odučení kurzu neverbálnej komunikácie v jednotlivých triedach SOU zlepšenie držania tela, zvýšená kontrola mimovoľnej gestikulácie, zvýšená kultivovanosť prejavu jednotlivcov, hravosť a experimentovanie vo vzájomnej komunikácii.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • obsah pojmu neverbálna komunikácia
 • teritoriálne správanie
 • hranice – bezpečie a neistota
 • telesná schéma a emócie
 • fyziologický základ
 • svalový systém
 • krvný obeh
 • nervový systém
 • dýchacia sústava
 • kritériá pozorovania
 • postoj
 • chôdza
 • spôsob sedenia
 • ruky, trup, panva, krk, hlava
 • mimické svaly
 • pohyb v priestore
 • telesný kontakt
 • hlas
 • dominancia, submisívnosť
 • nácvik
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (vedenie)
Manažment (marketingová komunikácia)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť