Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

1. Asertivita, zvládanie hnevu

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Identifikácia asertívneho komunikačného štýlu a nadmerne agresívneho či pasívneho prejavu. Precvičenie zásad otvorenej asertívnej komunikácie. Nácvik prijímania a poskytovania spätnej väzby. Cieľom tohto kurzu nie je naučiť sa potláčať svoje emócie, ale využívať ich vo svoj prospech majstrovským spôsobom. Tým, že človek zostane v kontakte s tým, čo potrebuje, zostane v kontakte so svojou intuíciou, ktorá je nevyhnutná pre podávanie nadštandartných výkonov. Skvalitnenie vzťahov s ostatnými má za následok zvyšovanie výkonnosti celých pracovných skupín.
Skúsenosti: Po odučení kurzu asertivity v jednotlivých triedach SOU zlepšenie vzťahov s vyučujúcimi, zmena výberu slovných prostriedkov u agresívnych jedincov, hravosť a experimentovanie vo vzájomnej komunikácii.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • podstata asertivity
 • 10 asertívnych práv
 • správny spôsob kritiky
 • 38 spôsobov potláčania hnevu
 • efektívne spracovanie hnevu
 • 10 typov provokatérov
 • nácvik efektívnych reakcií
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, riešenie konfliktných situácií)
Manažment (vedenie, hodnotenie a kontrola)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť