O nás

Mgr. Martina Klesniaková – charizmatická osobnosť. Jedinečným spôsobom spája lektorskú činnosť s individuálnym koučovaním a motivovaním. Sedemročné skúsenosti v uplatňovaní nadčasových techník v manažérskom vzdelávaní z nej vytvorili vyhľadávanú lektorku. Zameriava sa na negatívne systémy presvedčení, ktoré brzdia akcelerovaný výkon osobnosti.

 • 1999 – 2001 – absolvovanie fakulty Three In One Concepts, 1 100 tréningových hodín
 • 1999 – absolventka kurzu rozvoja intuície prostredníctvom kreslenia vedeného
  Mgr. art. Noemi Ráczovou, 40 tréningových hodín
 • 2001 – doteraz – 500 účastníkov kurzov
 • 2001 – doteraz – 1 200 individuálnych konzultácií, z toho 300 detí
 • 2002 – absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
 • 2002 – doteraz – intenzívna prednášková činnosť populárne:
  – odborné články v časopisoch: Život (17. 3. 2011), Diéta (6 / 2010), Diéta (3 / 2010),
  Zdravý život (11 / 2009), Sme Ženy (8 / 2009), Diéta (6 / 2009), Diéta (11 / 2008), Diéta (4 / 2008),
  Staromestský kuriér (10. 3. 2008), Diéta (2 / 2008), Markíza (15. 1. 2008), Nový Čas (1. 12. 2007), Slovenka (17. 9. 2007), Život – 1. časť, 2. časť, 3. časť (3. 7. 2006), Šarm (17. 5. 2005),
  Pravda (8. 9. 2004), Pravda (7. 9. 2004), Pravda (31. 8. 2004), Nový Čas (27. 5. 2004),
  Národná Obroda (8. 8. 2003), Bratislavčanka (4 / 2002), Bratislavčanka – 1. časť, 2. časť (3 / 2002),
  Orientácia – 1. časť, 2. časť (3 / 2002), Bratislavčanka (2 / 2002)
  – vystúpenie TV – JOJ, Markíza a STV (JOJ – 20. 10. 2003, 30. 9. 2003 a 12. 5. 2002,
  Markíza – 19. 12. 2007, 11. 1. 2005 a 1. 6. 2004, STV 1 – 29. 5. 2012, 14. 10. 2010, 25. 3. 2010,
  STV 2 – 7. 6. 2004 a 27. 5. 2004)
 • 2003 – 2005 – učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave. Vykonávala kompletnú redakčnú činnosť na školskom časopise Mudrlant (časopis získal ocenenie v súťaži školských časopisov za rok 2004), koordinovala účasť školy v projekte Cow Parade Slovakia a ďalších výtvarných súťažiach s medzinárodnou účasťou, zavádzala alternatívne metódy do vyučovacieho procesu s vynikajúcimi výsledkami, ktoré boli dokonca medializované v dennej tlači (Nový čas – 27. 5. 2004) a v TV (STV2 – 27. 5. 2004 a 7. 6. 2004, TV Markíza – 1. 6. 2004).
 • 2005 – 2006 – vedúca reklamného oddelenia vo firme Zapo s. r. o., náplň práce: prezentácia importérskej firmy na slovenskom trhu, priamy predaj produktov firmy, vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov, starostlivosť o zverenú klientelu, spolupráca so subdodávateľmi
 • 2006 – 2007 – protidrogová koordinátorka a učiteľka slovenčiny, angličtiny, estetiky a aranžovania na Súkromnom SOU GASMO, Žehrianska 6, Bratislava. Aktívna účasť na tvorbe a realizácii projektu integrovaného vyučovania žiakov nadstavbového štúdia v oblasti marketingu a firemných stratégií podporovaného Eurofondom a MŠ SR. Išlo o prípravu budúcich pracovníkov marketingu do praxe formou simulácie skutočných pracovných pozícií vo firme od generálneho riaditeľa cez management firmy a firemných dealerov po skladníka. Študenti si takto pripravili model pracovného pohovoru, pracovnej porady, predaja tovaru, prípravy a realizácie firemnej river (či garden) party. Absolvovali sme v tomto vyučovacom procese kompletnú prípravu a realizáciu plesu v spolupráci s niekoľkými bratislavskými hotelmi. Mnohé z týchto lekcií sme nasnímali kamerou a následne sme si pri pozeraní DVD záznamu hodnotili ich rečový prejav, komunikačné zlozvyky, neverbálne prejavy atď. a korigovali sme ich.
 • 2006 – doteraz – koučovanie a konzultácie pre podnikateľov, generálnych riaditeľov a politikov