Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

11. Presvedčivý prejav

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Presun záujmu z masy zákazníkov na individuálneho zákazníka. Efektívne plnenie potrieb zákazníka bez nákladného marketingového aparátu. Umenie prispôsobiť sa požiadavkám partnera v komunikácii pri zachovaní si vedomia svojich vlastných preferencií. Zlepšenie komunikácie v rámci firmy.
Skúsenosti: U jednotlivcov výrazný nárast zdravého sebavedomia potrebný k efektívnemu konaniu v oblasti marketingu. Zvýšené využívanie svojich osobných daností a talentov v obchode klienti mohli pocítiť ako zvýšenú starostlivosť a záujem o ich potreby. Odhalenie skrytých programov z detstva pomohlo k ich nahradeniu novými efektívnejšími návykmi a prechodu od zdedeného hľadania istoty k väčšej tvorivosti a odhaleniu širších možností.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • nadviazanie kontaktu s klientom
 • identifikácia osobnosti a očakávaní klienta
 • vlastné preferencie
 • nácvik prezentačných zručností
 • intuitívny marketing
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (úspešný predajca a obchodný zástupca, vedenie)
Manažment (marketingová komunikácia, produktový marketing, priamy marketing)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť