Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Podstatnú časť intenzívneho kurzu tvoria praktické cvičenia, ktoré demonštrujú účastníkom ich schopnosť naučiť sa kresliť a tiež vidieť veci jasnejšie. Na kurze sa človek naučí kresliť to, čo vidí a nie to, čo vie. Tento nový spôsob spracovávania reality sa odrazí aj vo využívaní fantázie pri riešení problémov. Absolvent kurzu sa ľahšie zameria na riešenie než na problém, ak bude mať skúsenosť, že veci vníma inak, keď sa otočia dolu hlavou. Zažité logické stereotypy mu potom prestanú brániť aj v iných oblastiach života než len pri kresbe.
Skúsenosti: Sedemročná prax s úžasnými pokrokmi v grafickom prejave jednotlivcov, objavenie netušených možností intuície, po absolvovaní kurzu zmeny v osobných životoch účastníkov smerom k vyššej naplnenosti a osobnej spokojnosti ako v práci, tak i v osobných vzťahoch. Kurz sa vynikajúco učí vo veľkých aj menších skupinách.
Cieľová skupina: Kreatívci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • zrkadlové obrazce
 • „falšovanie podpisov“
 • odkresľovanie predlohy dolu hlavou
 • slepá kontúra
 • modifikovaná kontúra
 • vonkajší a vnútorný negatívny priestor
 • komponovanie hľadáčikom
 • gumovanie novým spôsobom
 • škála + tieňovanie
 • autoportrét
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (teória, ukážky, nácvik)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (motivácia a motivačné programy, osobnostný rozvoj)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť