Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

10. Emočná inteligencia

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Pochopenie podstaty emočnej inteligencie a jej využitie pre úspešné zvládanie náročných požiadaviek sveta práce a obchodu.
Skúsenosti: U jednotlivcov výrazný nárast zdravého sebavedomia potrebný k efektívnemu konaniu v oblasti marketingu. Zvýšené využívanie svojich osobných daností a talentov v obchode klienti mohli pocítiť ako zvýšenú starostlivosť a záujem o ich potreby. Odhalenie skrytých programov z detstva pomohlo k ich nahradeniu novými efektívnejšími návykmi a prechodu od zdedeného hľadania istoty k väčšej tvorivosti a odhaleniu širších možností.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • zvládanie strachu
 • robenie chýb
 • identifikácia neprimeraných pocitov
 • zvládanie neprimeraných pocitov
 • sebamanipulácia a jej nevýhody
 • iracionálne postoje
 • riešenie praktických problémov
 • zmena postojov
 • udržanie zmenených postojov
 • sebaovládanie
 • sebauvedomenie
 • motivácia
 • empatia
 • sociálne zručnosti
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, riešenie konfliktných situácií)
Manažment (vedenie, hodnotenie a kontrola)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť