Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Získať konkrétne zručnosti na riešenie konfliktov so zameraním na zvýšenie výkonnosti a spolupráce. Vyhnúť sa vyčerpávajúcej manipulácii. Identifikovať zastrašovanie, vinu a strach ako súčasť predajnej taktiky. Pochopiť význam nevypovedaných posolstiev a odraziť útok pokojnou formou.
Skúsenosti: Poučenie o skrytom násilí na pracovisku malo u jednotlivcov pri pochopení problematiky za následok zvýšenie orientácie vo vlastných cieľoch a prioritách a pomocou doporučených techník sa prestali zaťažovať skrytými útokmi okolia a lepšie sa vedeli sústrediť na výsledky svojej práce.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • identifikovanie skrytých záujmov strán v konflikte
 • neutralizácia manipulácie
 • zvládanie osobných útokov
 • aktívne počúvanie, prezentovanie záujmov
 • zvýšenie pozornosti
 • parafrázovanie
 • sebaprijatie
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (komunikácia, asertivita, osobnostný rozvoj, vedenie ľudí)
Marketing a obchod (vedenie)
Manažment (marketingová komunikácia)
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť