Ponuka

Kurzy:

 1. Asertivita, zvládanie hnevu
 2. Efektívny výber pracovníkov
 3. Time management
 4. Neverbálna komunikácia
 5. Stres management, profesionálna vizáž
 6. Stres management, rozvoj kreativity intuíciou
 7. Stres management, komunikácia medzi mužmi a ženami
 8. Riešenie konfliktov, mobing na pracovisku
 9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti
 10. Emočná inteligencia
 11. Presvedčivý prejav
 12. Verejné vystúpenie
 13. Profesionálna asistentka

9. Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti

Čas: od 8:30 do 16:30 hod. (celkový čas – 2 dni)
Cieľ aktivity (očakávaný výsledok): Identifikácia svojich osobných daností a silných stránok a ich rozvoj. Nácvik prirodzených zručností iných typov predajcov a možnosti ich využitia. Rozpoznanie myslenia, konania a motivácie zamestnanca a podnikateľa. Zmena postoja vo vzťahu k finančnému zisku.
Skúsenosti: U jednotlivcov výrazný nárast zdravého sebavedomia potrebný k efektívnemu konaniu v oblasti marketingu. Zvýšené využívanie svojich osobných daností a talentov v obchode klienti mohli pocítiť ako zvýšenú starostlivosť a záujem o ich potreby. Odhalenie skrytých programov z detstva pomohlo k ich nahradeniu novými efektívnejšími návykmi a prechodu od zdedeného hľadania istoty k väčšej tvorivosti a odhaleniu širších možností.
Cieľová skupina: Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, vedúci obchodných tímov, vedúci marketingových oddelení, lektori a školitelia, predajcovia a obchodníci, koordinátori výstav a workshopov, majitelia firiem, podnikatelia, konatelia, pracovníci personálnych oddelení, špecialisti pre nábor a výber pracovníkov, personálni konzultanti
Obsahová náplň:
 • 6 osobnostných typov predajcov
 • sebazačlenenie k príslušnému typu
 • identifikácia svojich predností
 • nácvik predností iných typov predajcov
 • 17 rozdielov medzi zamestnancom a podnikateľom
 • hľadanie istoty
 • hľadanie možností
 • ako prejsť od hľadania istoty ku hľadaniu možností
 • finančný „termostat“
 • prekonávanie námietok
 • tvorba osobných plánov a konkrétnych termínov
Veková kategória: Dospelí
Typ aktivity (metodika): Tréning (kooperácia v skupine, formulácia cieľa, plánovanie konkrétnych termínov, súťaž, testy, interview, diskusia, parafrázovanie, anketa, kvíz, hry, dramatizácia (akčné učenie, hranie rolí), asertívne techniky, tvorba koláží, negácia, aktívne počúvanie, nácvik empatie, analýza postojov, vizualizácia)
Kategória: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
Marketing a obchod
Manažment
Lektor: Mgr. Martina Klesniaková


Naspäť