Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards


V. stupeň: Kurz krajinomaľby (2006 - Horná Mičiná) - 9. strana

8. raňajky v tráve9. obed na obecnom úrade10. večerná opekačka11. miešanie vaječnej tempery


Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005