Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards


V. stupeň: Kurz krajinomaľby (2006 - Horná Mičiná) - 1. strana

1. fotodokumentácia2. účastníci

Oskar Paulík, 70 r.,
projektant na dôchodku, Bratislava
František Jaš, 57 r.,
podnikateľ, Prešov
Alenka Lutišanová, 48 r.,
živnostníčka, Púchov

Martuška Gaherová, 34 r.,
asistentka, Svätý Jur
Evka Káčerová, 22 r.,
študentka, Stránske
Majka Rišová, 38 r.,
konateľka obch. firmy,
spoluorganizátorka kurzu,
Horná Mičiná

Martina Klesniaková, 32 r.,
školiteľka, Bratislava

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005