Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards


V. stupeň: Kurz krajinomaľby (2006 - Horná Mičiná) - 4. strana

6. práca v plenéri (1. časť)
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005