Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards


V. stupeň: Kurz krajinomaľby (2006 - Horná Mičiná) - 2. strana

3. piatková vychádzka - výber terénu
4. prednáška na obecnom úrade


Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005