Kurz finančnej slobody

Termín najbližšieho konania kurzu:
info. na tel. čísle: +421 903 300 546
Miesto konania:
bližšie info. na tel. čísle: +421 903 300 546
Prihlásenie sa na kurz:
telefonicky na čísle: +421 903 300 546
Prineste si so sebou na kurz:
zošit, písacie potreby, stravu a dostatok tekutín na celý deň,
na sebe elegantný odev (oblek, kostým)
Strava a ubytovanie:
neposkytujeme

Prečo nie ste bohatí?

Pretože v škole sa to neučí. Neučí sa to dokonca ani doma. Naša výchova je programovo zameraná proti pasívnym príjmom. (Pasívne príjmy sú peniaze, ktoré získavate bez práce, napríklad nájomné za užívanie vášho majetku). Keď ste mali 17 rokov a potrebovali ste nejaké peniaze, čo vám povedal otec? Prehlásil niečo ako: „Choď a získaj nejaké tie pasívne príjmy?“ Nie. Väčšina z nás počula: „Nájdi si nejakú brigádu. Rob niečo!“ Naučili sme sa, že peniaze sa zarábajú iba prácou. Pasívny príjem je niečo divné a nenormálne.

Šťastie si za peniaze nekúpiš!

„Ale šťastie si za peniaze nekúpiš,“ presviedčate ma: „Peniaze nie sú tak dôležité ako láska.“ Ako by sa to vôbec dalo porovnať! Čo je dôležitejšie - vaša ruka alebo vaša noha? Dôležité sú predsa obe! Počúvajte, priatelia: peniaze sú extrémne dôležité tam, kde fungujú a extrémne nedôležité tam, kde nefungujú. Láska možno spasí celý svet, ale dom si za ňu nepostavíte. Ani nemocnicu ani kostol. Láska tiež nikoho nenakŕmi. Skúste zaplatiť účet za elektrinu láskou. Žiadny bohatý človek netrpí ilúziou, že peniaze sú k ničomu.

Čo potrebujete na zbohatnutie?

Chudobní ľudia spravujú svoje peniaze zle alebo vôbec. Po prvé tvrdia, že na to nemajú čas, po druhé nariekajú, že ani nemajú čo spravovať: „Nemám žiadne peniaze, takže ich ani nemôžem spravovať. Až budem mať peniaze, tak sa o ne začnem starať.“ Je to to isté, ako keby sa tučný človek presviedčal, že najskôr schudne o 20 kíl, a až potom začne držať diétu. Najskôr sa musíte dobre starať o to, čo máte, až potom môžete mať viac. „Ale ako môžem spravovať nejaké peniaze, keď si musím požičiavať, aby som vôbec prežil do výplaty?“ spýtate sa. Požičajte si o 100 korún viac a niečo rozumné s nimi urobte. Nejde o konkrétnu sumu, ide o princíp. Musíte dokázať podvedomiu, že viete zaobchádzať s peniazmi. Potom sa stane „zázrak“ a peniaze za vami prídu. Založte si zvláštny bankový účet a ukladajte si naň mesačne desatinu svojich príjmov. Tieto peniaze smiete použiť len na nákup takých vecí, ktoré vám prinesú ďalší príjem. Konto začne po čase fungovať ako „zlatá sliepočka“, ktorá znáša „zlaté vajíčka“ pasívneho príjmu (bližšie na kurze.) Neverte tomu, že na zbohatnutie potrebujete veľké dedičstvo alebo vplyvné známosti. Stačí zopár trikov od ľudí, ktorí sa z úplnej chudoby vypracovali bez pomoci na riadnych pracháčov.

Pre koho je kurz určený?

pre obyčajných ľudí od 18 do 100 rokov

 • študenti
 • nezamestnaní
 • ženy v domácnosti
 • opatrovateľky
 • taxikári
 • šoféri
 • skladníci
 • zásobovači
 • úradníci
 • personalisti
 • účtovníci
 • zdravotníci
 • výtvarníci
 • policajti
 • elektrotechnici
 • chemici
 • poľnohospodári
 • nábytkári
 • inštalatéri
 • učiteľky
 • automechanici
 • spojári
 • potravinári
 • stavebníci
 • kuchári

 • čašníci
 • železničiari
 • predavačky
 • asistentky
 • sekretárky
 • murári
 • stolári
 • tesári
 • klampiari
 • remeselníci
 • živnostníci
 • dôchodcovia

pre úspešných ľudí od 18 do 100 rokov (môžu načerpať nové nápady)

 • manageri
 • obchodníci
 • makléri
 • marketingoví pracovníci
 • riaditelia
 • tajomníci
 • politici
 • hovorcovia
 • sudcovia
 • majitelia firiem
 • celebrity
 • speváci
 • herci
 • moderátori
 • dramaturgovia

Cieľovými skupinami sú všetci dospelí záujemcovia zo všetkých existujúcich oblastí a profesií.

Kurz je veľmi vhodný najmä pre

 • nezamestnaných absolventov a
 • ženy po materskej dovolenke.

Niekto si však môže položiť otázku, načo by mal vlastne dospelý človek, ktorý je už

 • inžinierom,
 • vrcholovým manažérom,
 • právnikom,
 • lekárom,
 • úradníkom,

ap., absolvovať tento kurz. Človek môže mať trebárs 2 diplomy, môže mať marketing „v malíčku“, môže „drieť“ od rána do večera, a dokonca môže mať aj slušný plat. Vinou svojho podvedomia však vždy všetko utratí, na konci každého mesiaca je zas a znova takmer na nule a väčšina ľudí sa zvykne pýtať samého seba: Kam len sa zase všetky moje peniaze podeli?“ Chudobný človek alebo príslušník „strednej triedy“ si často myslí, že výplata je všetko, a že musí veľa zarábať, aby zbohatol. Je to nezmysel. Keby začal svoje peniaze rozumne spravovať, môže dosiahnuť finančnú nezávislosť aj s relatívne malým príjmom. Keď bude s peniazmi zle zaobchádzať, nikdy „za vodou“ nebude, aj keby mal plat ako kráľ.

Ako sa dostať medzi „horných 10 000“?

Každý z nás má v podvedomí z detstva uchovaný model zaobchádzania s peniazmi - a väčšina z nás nesprávny. Ten ale ovplyvňuje naše rozhodovanie o peniazoch. Preto je medzi nami len málo milionárov. Pokiaľ človek toto chybné myslenie nezmení, nemôže byť bohatý. To je základná teória tohto kurzu, ktorý poskytuje návod, ako vlastné podvedomie zmeniť a vylepšiť. Absolventi sa tu naučia, ako zaobchádzať s peniazmi a konať ako tí, ktorí ich majú dostatok.

Na odblokovanie podvedomia sa na kurze používajú jednoduché korekcie z kineziológie jednotného mozgu. Medzi tieto korekcie patria napríklad rôzne integračné cviky, stláčanie neurovaskulárnych bodov, masáže neurolymfatických dráh. Obnovuje sa nimi energetický tok na dráhe mozog - telo. Kineziológia je náuka založená na testovaní svalovej reakcie ako odpovede na podnet.

Cieľom kineziológie jednotného mozgu je integrácia funkcií pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Ľavá hemisféra súvisí s logikou: analyzuje, hodnotí, chápe strach, časovo sa orientuje, kontroluje a riadi, nesie zodpovednosť za naše systémy presvedčení. Pravá hemisféra vníma obraz holisticky - ako celok. Je nositeľkou našich umeleckých schopností, vníma priestor - nie však čas, pracuje s obrazmi, farbami a symbolmi, nehodnotí, vníma neobmedzene, nepozná strach.

Ideálne by bolo, keby sme myseľ dokázali stopercentne využívať. V ľavej mozgovej hemisfére sa však nachádza oblasť (SIP - spoločná integračná plocha), ktorá má na starosti naše prežitie. V situáciách, ktoré vyhodnotí ako stresové, je schopná „odpojiť“ 70% (aj viac) mozgových funkcií. SIP prijíma prichádzajúce informácie a porovnáva ich s bývalými reakciami na podobné podnety. Pokiaľ napríklad na niekoho v detstve nakričali, že peniaze nerastú na stromoch, alebo že toto si nemôžeme dovoliť, bude v dospelosti prežívať stres vždy, keď príde do styku s peniazmi. Keď SIP zaregistruje informáciu podobajúcu sa traumatickému zážitku z minulosti, odpojí funkciu prednej časti mozgu (ktorá človeka udržuje v prítomnosti a hľadá možnosti riešenia), ďalej celú pravú (intuitívnu) hemisféru a organizmus pripraví na reakciu: „bojuj alebo uteč!“ Mozgom zaznamenaná negatívna informácia sa prejaví vo forme energetického bloku. V stresových situáciách iba reagujeme na udalosti podľa minulých skúseností. Namiesto toho, aby sme konali na základe slobodného rozhodnutia (voľby) a hľadali nové východisko, uviazneme v minulosti bez tvorivých možností a držíme sa starých, deštruktívnych modelov správania.

Takto vytvorené bloky môžu obmedzovať našu činnosť (napríklad pri učení, umeleckom prejave, zaobchádzaní s peniazmi a pod.), môžu vyvolať telesné i duševné ťažkosti, problémy s nadváhou, rôzne typy závislostí, nutkaní, nedostatok úcty k sebe samému, alebo obavy a napätie v súkromnom živote a zamestnaní.

Vedomú myseľ môžu zastierať klamstvá a mylné závery (ako napríklad: boháči si nakradli, peniaze nie sú tak dôležité ako láska, samochvála smrdí). Podvedomie však môže všetko prijať ako pravdu - či už ide o skutočnú udalosť alebo len o predstavu. Kineziológ príslušnou korekciou s riešením pomáha klientovi využívať všetok potenciál jeho mozgu v situácii, ktorá sa podobá stresovej. Ide v podstate o jemnú defúziu stresu - teda o oddelenie emócie od udalosti. Človek sa vedome vráti k traumatickej situácii z detstva, vedome prežije starú emóciu, a potom vedome zmení scenár udalosti a nájde nové riešenia. Dochádza tým k uvoľneniu zabehnutých stereotypných reakcií a k ich nahradeniu vedomými konštruktívnymi rozhodnutiami. Inými slovami - človek prestáva konať nelogicky a začína vedome riadiť svoj život.

Program kurzu:

nedeľa:

 • od 10:00 do 13:00 - prvá časť
 • od 13:00 do 13:30 - obedná prestávka
 • od 13:30 do 17:00 - druhá časť
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005