Pre rýchlu navigáciu na stránkach využite Mapu stránok

Kontakt

Mobil: +421 903 300 546 (Mgr. Martina Klesniaková)
E-mail: info@zharmonizujsa.sk

Fotografie na stiahnutie

Logo - Zharmonizujsa.sk
Foto Mgr. Martiny Klesniakovej
Foto Mgr. Martiny Klesniakovej
Foto Mgr. Martiny Klesniakovej
Foto Mgr. Martiny Klesniakovej
Foto Mgr. Martiny Klesniakovej

O nás

Mgr. Martina Klesniaková v teréne
Krajinomaľba 2006
v Hornej Mičinej
Mgr. Martina Klesniaková v STV (RTV:1)
Vystúpenie v Dámskom klube na STV1 29. 5. 2012
Tajomstvo

Mgr. Martina Klesniaková, rodená Mašlonková

  • absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova
  • absolventka všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými. Na záverečnom kurze pre facilitátorov bola poverená C. A. Hontzovou vykonávať poradenskú, lektorskú a facilitátorsku činnosť na území Slovenskej republiky.
  • absolventka kurzu kreslenia metódou Betty Edwards
  • absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
  • výtvarníčka – r. 2000 – samostatná výstava obrazov v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach
  • bývalá učiteľka slovenčiny, angličtiny, výtvarnej výchovy, estetiky a aranžovania na ZŠ aj SŠ. Vykonávala kompletnú redakčnú činnosť na školskom časopise (časopis získal ocenenie v súťaži školských časopisov za rok 2004), koordinovala účasť školy v projekte Cow Parade Slovakia a ďalších výtvarných súťažiach s medzinárodnou účasťou, zavádzala alternatívne metódy do vyučovacieho procesu s vynikajúcimi výsledkami, ktoré boli dokonca medializované v dennej tlači (Nový čas – 27. 5. 2004) a v TV (STV2 – 27. 5. 2004 a 7. 6. 2004, TV Markíza – 1. 6. 2004). Aktívna účasť na tvorbe a realizácii projektu integrovaného vyučovania žiakov nadstavbového štúdia v oblasti marketingu a firemných stratégií podporovaného Eurofondom a MŠ SR.
  • bývalá vedúca reklamného oddelenia - náplň práce: prezentácia importérskej firmy na slovenskom trhu, priamy predaj produktov firmy, vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov, starostlivosť o zverenú klientelu, spolupráca so subdodávateľmi
  • kineziologička One Brain a lektorka kurzov kreslenia metódou Betty Edwards
  • autorka knihy Zbavte sa viny