Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards


V. stupeň: Kurz krajinomaľby (2006 - Horná Mičiná) - 8. strana

7. výsledky (3. časť)

Okolie - Akvarel

Domy - Uhlík

Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005