Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards

Výsledky pôsobenia M. Klesniakovej na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave v šk. roku 2004 / 2005
ako učiteľky výtvarnej výchovy
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005