Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards

Výsledky pôsobenia M. Klesniakovej na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave v šk. roku 2003 / 2004
ako učiteľky výtvarnej výchovy


Kliknite sem pre väčší obrázok (80 kB)
Zhruba 7 hodín kurzu "Autoportrét" sa v podmienkach klasického vyučovania dalo zrealizovať za 7 týždňov, pretože v bežných učebných osnovách pre II. stupeň žiakov ZŠ je zaradená iba 1 vyučovacia hodina výtvarnej výchovy týždenne.

Autoportréty žiakov ZŠ

Výsledky pozorovania:

Nájdu sa aj takí, na ktorých metóda Betty Edwards nezaúčinkuje a nenaučia sa pekne kresliť? Áno.
V školskej praxi nezaúčinkovali cvičenia z kurzu Betty Edwards na tieto skupiny žiakov:

  • Silní dyslektici, ktorí majú nedostatočné motorické schopnosti písaného prejavu.
  • Často chýbajúci žiaci, ktorí vynechali väčšinu prípravných kresliarskych cvičení.
  • Rebeli, ktorí nerobili predpísané cvičenia presne podľa pokynov, ale vzhľadom na svoj vek v rámci pubertálneho vzdoru robili všetko naopak.

Zvyšné hodiny výtvarnej výchovy v školskom roku 2003 / 2004 sme venovali maľbe vodovými farbami, t.j. akvarelu. Iste máte predstavu, aké výkresy tvoria bežní žiaci základných škôl. Žiaci ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave maľovali vodovými farbami v školskom roku 2003 / 2004 po absolvovaní výuky metódou B. Edwards:

Maľovanie na múrik ˜ Cow Parade Slovakia 2005
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005