Jednodňový kurz kreslenia metódou Betty Edwards

Výsledky pôsobenia M. Klesniakovej na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave v šk. roku 2003 / 2004
ako učiteľky výtvarnej výchovy


Originál
Autoportrét
október 2003
Autoportrét
apríl 2004
Originál
Autoportrét
október 2003
Autoportrét
apríl 2004
Webmaster & Webdesign: Vlado F. © 2005